Cảnh báo về du học Nhật Bản của Sở GD&ĐT Hà Nội

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem thêm tin tức ở trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam theo địa chỉ sau:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ThongbaocuasogiaoducdaotaoHanoi.html