Hướng dẫn Dạy – Học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Các công văn, kế hoạch:

2. Tài khoản Học sinh:

3. Các Video hướng dẫn Giáo viên và Học sinh:

Hướng dẫn giáo viên tạo Bài tập về nhà (VNPT – Elearning)

Hướng dẫn tạo Phòng học trực tuyến Zoom

Tạo khóa học trực tuyến VNPT – Elearning

Tạo bài thi kết thúc khóa học

Hướng dẫn học sinh học trên hệ thống VNPT – Elearning

Hướng dẫn học sinh làm bài tập về nhà và trả bài trên VNPT – Elearning