Các bài thi Hùng biện Tiếng Anh đạt kết quả xuất sắc – Trường THPT Krông Nô

Lượt xem:

Đọc bài viết

CÁC BÀI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH ĐẠT KẾT QUẢ XUẤT SẮC

Năm học 2020 – 2021

01. Should students hold jobs while in high school (Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyễn Dương Thanh Thảo – 10B1)

02. The flip side of social media on students (Nguyễn Ngọc Anh – 10B2)

03. The environment around us (Cao Nguyễn Kiều Duyên – 10B2)

04. School violence (Lê Quyên – Trương Thị Hoài Thư – 10B1)

05. Online shopping (Lương Quỳnh Như – Nguyễn Thị Vân – 10B2)

06. Time management (Trần Đình Đàn – Phan Hải Vi – 11A1)

07. Healthy lifeslyle (Huỳnh Lê Cao Phú – Hoàng Như Quỳnh – 11A1)

08. The adolescent’s tension (Nguyễn Trịnh Bảo Trung – Phạm Trần Dạ Thảo – 11A1)

09. Vietnamese students with learning English (Nguyễn Ngọc Phương Ly – Đặng Quỳnh Hương – 11A1 )

10. Krong No high school students with the value protection of Dak Nong geopark (Văn Quí – Ngọc Huyền 11A2)

11. Career Choose and lose (Hồ Thị Phương Anh + Nguyễn Thi Kim Tiến – 12C1)

12. Environment situation in Dak Nong (Phạm Thị Sương – Đinh Thái Hải Lý – 12C1)

13. How to pick the right caree for life (Nguyễn Lê Hà Châu – Nguyễn Thị Hồng Xuân – 12C1)

14. School violence (Trần Thị Ngọc Mai – 12C2)

15. How to get over school pressure (Nguyễn Thị Minh Ngọc – Nguyễn Thị Tuyết Vân – 12C2)