Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng
Hà Thị Hồng
 • Hà Thị Hồng
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ phó
 • Khương Thị Hằng
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Hoàng Thị Tâm
 • Hoàng Thị Tâm
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
Nguyễn Thị Đào
 • Nguyễn Thị Đào
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
Lê Thị Hồng Thúy
 • Lê Thị Hồng Thúy
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
Bùi Thị Huyền
 • Bùi Thị Huyền
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Chu Văn Ngọc
 • Tổ Sử - Địa - GDCD