Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Chi bộ tổ 4, Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Tổ Chuyên Môn
 • Thư ký Hội đồng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng, Phó bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Chi bộ Tổ 2
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ tịch Công đoàn
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Trần Thị Thu Hương
 • Trần Thị Thu Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Hà Thị Hồng
 • Hà Thị Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
Nguyễn Hoàng Văn
 • Nguyễn Hoàng Văn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hường
 • Nguyễn Thị Hường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
Trần Văn Trung
 • Trần Văn Trung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Hồ Thị Minh Thư
 • Hồ Thị Minh Thư
 • Tổ Chuyên Môn
Dương Hùng Vĩ
 • Dương Hùng Vĩ
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Ngọ
 • Nguyễn Thị Ngọ
 • Tổ Chuyên Môn
Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Huyền
 • Nguyễn Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Hữu Phước
 • Nguyễn Hữu Phước
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Văn Tú
 • Nguyễn Văn Tú
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Tổ Chuyên Môn
Thái Thị Châu
 • Thái Thị Châu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
Hoàng Xuân Huế
 • Hoàng Xuân Huế
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Văn Điệu
 • Nguyễn Văn Điệu
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
 • Khương Thị Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/15/2009
Trần Ngọc An
 • Trần Ngọc An
 • Tổ Chuyên Môn
Trần Thị Lệ
 • Trần Thị Lệ
 • Tổ Chuyên Môn
Cao Thị Thanh Vân
 • Cao Thị Thanh Vân
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Hà Giang
 • Nguyễn Thị Hà Giang
 • Tổ Chuyên Môn
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Tổ Chuyên Môn
Bùi Thị Hà
 • Bùi Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Thái
 • Nguyễn Thị Thái
 • Tổ Chuyên Môn
Đặng Tiến Dũng
 • Đặng Tiến Dũng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn trường
Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
 • Tổ Chuyên Môn
Hồ Thị Huệ
 • Hồ Thị Huệ
 • Tổ Chuyên Môn
Đặng Thị Lan
 • Đặng Thị Lan
 • Tổ Chuyên Môn
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Tổ Chuyên Môn
Lê Minh Dương
 • Lê Minh Dương
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Nhung
 • Nguyễn Thị Nhung
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Tổ Chuyên Môn
Hoàng Thị Khánh Ly
 • Hoàng Thị Khánh Ly
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
Hoàng Thị Tâm
 • Hoàng Thị Tâm
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Đào
 • Nguyễn Thị Đào
 • Tổ Chuyên Môn
Lê Thị Hồng Thúy
 • Lê Thị Hồng Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
Bùi Thị Huyền
 • Bùi Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
Bùi Thị Như Dung
 • Bùi Thị Như Dung
 • Tổ Chuyên Môn
Hồ Nguyên Mỹ Linh
 • Hồ Nguyên Mỹ Linh
 • Tổ Chuyên Môn
Võ Thị Kim Loan
 • Võ Thị Kim Loan
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Nguyễn Thị Thanh Loan
 • Tổ Chuyên Môn
Lê Thị Bích Ngọc
 • Lê Thị Bích Ngọc
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Kiều Nhân
 • Nguyễn Thị Kiều Nhân
 • Tổ Chuyên Môn
Nguyễn Thị Lưu Thủy
 • Nguyễn Thị Lưu Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
Ngô Sỹ Đức
 • Ngô Sỹ Đức
 • Tổ Chuyên Môn
Đỗ Ngọc Minh
 • Đỗ Ngọc Minh
 • Tổ Chuyên Môn
Hồ Văn Tứ
 • Hồ Văn Tứ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Nguyễn Toàn
 • Tổ Chuyên Môn