Lê Thị Chung
 • Lê Thị Chung
 • Đảng bộ
 • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Thành Công
 • Nguyễn Thành Công
 • Đảng bộ
 • Phó hiệu trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/08/2007
Nguyễn Văn Dung
 • Nguyễn Văn Dung
 • Đảng bộ
 • Phó hiệu trưởng
Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Đảng bộ
 • Bí thư Chi bộ, Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Đảng bộ
 • Bí thư Chi bộ Tổ 1, Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Đảng bộ
 • Thư ký Hội đồng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Trần Thị Thanh Huyền
 • Trần Thị Thanh Huyền
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng, Phó bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/6/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Đảng bộ
 • Tổ phó, Phó bí thư Chi bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Đảng bộ
 • Chủ tịch Công đoàn
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Trịnh Công Thành
 • Trịnh Công Thành
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 04/03/2010
Võ Thị Vân
 • Võ Thị Vân
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
 • Hồ Thị Lan Phương
 • Đảng bộ
 • Kế toán, Tổ trưởng
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Hà Thị Hồng
 • Hà Thị Hồng
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
Bùi Thị Kim Đức
 • Bùi Thị Kim Đức
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Nguyễn Hoàng Văn
 • Nguyễn Hoàng Văn
 • Đảng bộ
 • Tổ trưởng
Nguyễn Thị Hà
 • Nguyễn Thị Hà
 • Đảng bộ
 • Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/10/2011
Trương Quang Dân
 • Trương Quang Dân
 • Đảng bộ
 • Bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 02/7/2014
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Đảng bộ
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Đảng bộ
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Lê Thị Bé
 • Lê Thị Bé
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2015
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015
 • Khương Thị Hằng
 • Đảng bộ
Hoàng Minh Khánh
 • Hoàng Minh Khánh
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 17/7/2013
Đỗ Văn Đào
 • Đỗ Văn Đào
 • Đảng bộ
 • Bí thư Chi bộ Tổ 3
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Nguyễn Thị Hạnh
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Đảng bộ
 • 01658265835
 • Ngày kết nạp Đảng: 24/5/2008
Trần Thị Hà
 • Trần Thị Hà
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Nguyễn Hồng Quang
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Đảng bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/02/2009
Nguyễn Thị Hà Giang
 • Nguyễn Thị Hà Giang
 • Đảng bộ
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Đảng bộ
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Đảng bộ
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Đảng bộ
Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Nguyễn Châu Nhật Linh
 • Đảng bộ
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Đảng bộ
Cao Đức Hiếu
 • Cao Đức Hiếu
 • Đảng bộ
Hoàng Anh Loan
 • Hoàng Anh Loan
 • Đảng bộ
Nguyễn Thị Tuyết Dung
 • Nguyễn Thị Tuyết Dung
 • Đảng bộ