BẾN SÔNG

BẾN SÔNG

Lượt xem:

         Nắng gần tàn và màn đêm gần xuống. Khói bay heo hắt, khói là tà. Mặt sông như phủ một tầng sương huyền ảo, ánh lên lấp lánh như dệt chỉ kim.         Cứ chiều chiều, bên tản mạn con sông nối hai đầu thôn Lạc, tôi lại bắt gặp bác lái đò khoác mảnh áo nâu sờn màu sương gió với [...]