Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ trưởng
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Tổ Toán - Tin
 • Bí thư Chi bộ, Tổ phó
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Tổ Toán - Tin
 • Thư ký Hội đồng
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Tổ Toán - Tin
 • Chủ tịch Công đoàn
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Tổ Toán - Tin
Nguyễn Thị Huyền
 • Nguyễn Thị Huyền
 • Tổ Toán - Tin
Nguyễn Hữu Phước
 • Nguyễn Hữu Phước
 • Tổ Toán - Tin
Nguyễn Văn Tú
 • Nguyễn Văn Tú
 • Tổ Toán - Tin
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Tổ Toán - Tin
Thái Thị Châu
 • Thái Thị Châu
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
Hoàng Xuân Huế
 • Hoàng Xuân Huế
 • Tổ Toán - Tin
Nguyễn Văn Điệu
 • Nguyễn Văn Điệu
 • Tổ Toán - Tin
Trần Ngọc An
 • Trần Ngọc An
 • Tổ Toán - Tin
Trần Thị Lệ
 • Trần Thị Lệ
 • Tổ Toán - Tin
Cao Thị Thanh Vân
 • Cao Thị Thanh Vân
 • Tổ Toán - Tin
 • Cao Đức Hiếu
 • Tổ Toán - Tin