Lê Hữu Tuấn
 • Lê Hữu Tuấn
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ trưởng
 • 0905681456
 • Ngày kết nạp Đảng: 31/8/2013
Lê Thành Công
 • Lê Thành Công
 • Tổ Toán - Tin
 • Thư ký Hội đồng
 • 0905090321
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/11/2006
Thái Thị Châu
 • Thái Thị Châu
 • Tổ Toán - Tin
 • Giáo viên
 • 0966611133
 • Sinh ngày: 25/7/1983; Quê quán: Yên Thành - Nghệ An; Ngày vào ngành: 24/9/2008.
Nguyễn Văn Điệu
 • Nguyễn Văn Điệu
 • Tổ Toán - Tin
 • 0945760678
 • Sinh ngày: 16/6/1977; Quê quán: Xuân Thủy - Nam Định; Ngày vào ngành: 12/9/2000.
Nguyễn Thị Hợi
 • Nguyễn Thị Hợi
 • Tổ Toán - Tin
 • 0914493151
 • Sinh ngày: 20/8/1983; Quê quán: Hoàng Hóa - Thanh Hóa; Ngày vào ngành: 01/9/2009.
Hoàng Xuân Huế
 • Hoàng Xuân Huế
 • Tổ Toán - Tin
 • 0942703803
 • Sinh ngày: 22/11/1980; Quê quán: Đông Cương - Thanh Hóa; Ngày vào ngành: 26/9/2007.
Nguyễn Thị Huyền
 • Nguyễn Thị Huyền
 • Tổ Toán - Tin
 • 0914358491
 • Sinh ngày: 16/5/1988; Quê quán: Đô Lương - Nghệ An; Ngày vào ngành: 20/9/2010.
Bùi Thị Lệ
 • Bùi Thị Lệ
 • Tổ Toán - Tin
 • Chủ tịch Công đoàn
 • 0901999249
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/06/2007
Trần Quang Lực
 • Trần Quang Lực
 • Tổ Toán - Tin
 • 0987135689
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/15/2009
Nguyễn Hữu Phước
 • Nguyễn Hữu Phước
 • Tổ Toán - Tin
 • 0935399568
 • Sinh ngày: 12/10/1983; Quê quán: Nam Đàn - Nghệ An; Ngày vào ngành: 24/9/2008.
Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Trịnh Thị Thanh Thảo
 • Tổ Toán - Tin
 • Sinh ngày: 25/7/1987; Quê quán: An Nhơn - Bình Định; Ngày vào ngành: 20/10/2010.
Nguyễn Văn Tú
 • Nguyễn Văn Tú
 • Tổ Toán - Tin
 • 0942841424
 • Sinh ngày: 28/3/1984; Quê quán: Gia Bình - Bắc Ninh; Ngày vào ngành: 01/9/2009.
Nguyễn Quốc Việt
 • Nguyễn Quốc Việt
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ phó
 • 0982456357
 • Ngày kết nạp Đảng: 01/11/2011
Đinh Huy Lưu
 • Đinh Huy Lưu
 • Tổ Toán - Tin
 • Tổ phó, Bí thư Chi bộ tổ 4
 • Ngày kết nạp Đảng: 07/11/2006
Trần Ngọc An
 • Trần Ngọc An
 • Tổ Toán - Tin
Trần Thị Lệ
 • Trần Thị Lệ
 • Tổ Toán - Tin
Cao Thị Thanh Vân
 • Cao Thị Thanh Vân
 • Tổ Toán - Tin