Trường THPT Krông Nô

  • Điện thoại: 05013.584.377
  • Email: c3krongno.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 02 Chu Văn An - Tổ 2 - Thị trấn Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông