Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ phó, Phó bí thư Chi bộ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Nguyễn Hoàng Văn
 • Nguyễn Hoàng Văn
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Tổ trưởng
Nguyễn Thị Hồng
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Thiết bị
Trần Thị Hợi
 • Trần Thị Hợi
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Thiết bị
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Nguyễn Thị Hà Giang
 • Nguyễn Thị Hà Giang
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Bùi Thị Hà
 • Bùi Thị Hà
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Nguyễn Thị Thái
 • Nguyễn Thị Thái
 • Tổ Vật lí - Công nghệ
Nguyễn Thị Xuân Thuỳ
 • Nguyễn Thị Xuân Thuỳ
 • Tổ Vật lí - Công nghệ