Lê Thị Chung
 • Lê Thị Chung
 • Chi bộ Tổ 1
 • Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Đinh Xuân Vinh
 • Đinh Xuân Vinh
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ trưởng
 • 0905686105
 • Ngày kết nạp Đảng: 28/6/2011
Nguyễn Văn Chuyên
 • Nguyễn Văn Chuyên
 • Chi bộ Tổ 1
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/3/2016
Phạm Minh Hà
 • Phạm Minh Hà
 • Chi bộ Tổ 1
Trần Hữu Tú
 • Trần Hữu Tú
 • Chi bộ Tổ 1
 • Ngày kết nạp Đảng: 03/10/2013
Trần Thị Thoại
 • Trần Thị Thoại
 • Chi bộ Tổ 1
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • Chi bộ Tổ 1
Mai Xuân Phú
 • Mai Xuân Phú
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ Tổ 1
 • 0985639456
 • Ngày kết nạp Đảng: 14/7/2012
Lê Hồng Dũ
 • Lê Hồng Dũ
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ phó
 • 0986300199
 • Ngày kết nạp Đảng: 08/8/2014
Phạm Văn Hưng
 • Phạm Văn Hưng
 • Chi bộ Tổ 1
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • Ngày kết nạp Đảng: 10/7/2015
Trương Thị Vận
 • Trương Thị Vận
 • Chi bộ Tổ 1
 • Tổ phó
 • 0941331879
 • Ngày kết nạp Đảng: 15/10/2010
Lê Thị Kim Hoa
 • Lê Thị Kim Hoa
 • Chi bộ Tổ 1
 • 0918662289
 • Ngày kết nạp Đảng: 09/4/2015
 • Hồ Thị Lan Phương
 • Chi bộ Tổ 1
 • Kế toán, Tổ trưởng