Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Thông tư, Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Thông tư, Thông tư Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư, Ban hành Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên