Chi tiết chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chi tiết chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục

   Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 

   Nội dung chi tiết XEM TẠI ĐÂY