Hướng dẫn Dạy – Học trực tuyến

Hướng dẫn Dạy – Học trực tuyến

Lượt xem:

1. Các công văn, kế hoạch: 2. Tài khoản Học sinh: 3. Các Video hướng dẫn Giáo viên và Học sinh: Hướng dẫn giáo viên tạo Bài tập về nhà (VNPT – Elearning) Hướng dẫn tạo Phòng học trực tuyến Zoom Tạo khóa học trực tuyến VNPT – Elearning Tạo bài thi kết thúc khóa học Hướng dẫn học sinh học trên hệ thống VNPT – Elearning Hướng dẫn [...]