Đại hội các Chi bộ trường THPT Krông Nô, nhiệm kì 2020 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Trong không khí của những ngày tháng 5, khi tình hình dịch bệnh  Covid 19 đã được kiểm  soát, trên khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỉ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), chiều ngày 14.5 2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường THPT Krông Nô  đã tiến hành Đại hội Chi bộ lần thứ 3 nhiệm kì 2020 – 2022.

   Xuất phát từ thực tiễn công tác, Nhiệm kì 2020 – 2022, Đảng bộ Trường  THPT Krông Nô  có 3 chi  bộ, được thành lập trên cở sở tách, nhập  từ 4 chi bộ thuộc giai đoạn 2015 – 2020 theo từng  lĩnh vực chuyên môn.  Chi bộ Tổ 1 gồm các đảng viên thuộc các tổ Hóa, Sinh – Công nghệ, Thể dục – GDQP, Văn phòng; Chi bộ Tổ 2 với thành viên là đảng viên của các tổ Toán – Tin,  Vật Lí – Công nghệ; Chi bộ Tổ 3  gồm các đảng viên thuộc các tổ Văn, Sử – Địa – GDCD, Ngoại Ngữ.

   Với tinh thần chung của đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội các chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Trường THPT Krông Nô đã  tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kì 2017-2020; tổng kết những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, chi bộ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kì  2020 – 2022.

   Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã tổ chức thảo luận về Báo cáo chính trị, chủ trì lấy ý kiến của đảng viên về các chỉ tiêu và giải pháp trong nhiệm kì 2020 – 2022 trên các nhóm nhiệm vụ: Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; Công tác xây dựng tổ chức, đoàn thể, chính quyền. Tùy đặc điểm tình hình, đặc thù công tác, mỗi Chi bộ có những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể. Song về cơ bản, các chi bộ đều xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kì 2020 – 2022 là:

   (1) Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên.

   (2) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

   (3) Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Tạo được sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của đội ngũ, đổi mới tư duy, tháo gỡ các khó khăn phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của Đảng bộ, Nhà trường.

   Bên cạnh việc thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kì 2020 – 2022, thống nhất Nghị quyết hành động của Chi bộ, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới nhiệm kì 2020 – 2022 . Đây là lực lượng sẽ tiếp tục gánh vác nhiệm vụ phát triển Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết trong tập thể đảng viên, giáo viên, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ.

   Đại hội các Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,  là nơi thể hiện tập trung ý chí, sức mạnh của tập thể. Thành công của Đại hội hôm nay  thêm một lần nữa củng cố niềm tin về sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của từng Chi bộ, về khả năng các tận dụng tối đa những cơ hội, biến những thách thức thành thời cơ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ Trường THPT Krông Nô trong giai đoạn mới.

   Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội các Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2022:

CHI BỘ TỔ 1

CHI BỘ TỔ 2

CHI BỘ TỔ 3

                                                  Người đưa tin: TRẦN THỊ THANH HUYỀN