KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

Lượt xem:

Thời gian Nội dung Thực hiện Ghi chú   Tháng 10/2018 1. Tổ chức ra mắt CLB. 2. Tổ chức đọc truyện theo chủ đề “Những người phụ nữ tôi yêu” – Các thành viên trong CLB sưu tầm các cuốn sách viết về người phụ nữ (bà, mẹ, cô giáo…) – Viết bài cảm nhận về câu chuyện sau khi đọc xong cuốn sách. – Sách được sưu [...]
BAN CỐ VẤN VÀ BAN CHỦ NHIỆM CỦA CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG

BAN CỐ VẤN VÀ BAN CHỦ NHIỆM CỦA CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

1. Ban cố vấn CLB – Cô Lê Thị Chung – Hiệu trưởng – Thầy Nguyễn Thành Công – Phó hiệu trưởng – Cô Thân Thị Trang – Cán bộ Thư viện – Thầy Trương Quang Dân – Giáo viên GDQP, Bí thư Đoàn thanh niên – Cô Trần Thị Thanh Huyền – Tổ trưởng chuyên môn tổ Ngữ văn 2. Ban chủ nhiệm CLB – Cô Hoàng Thị [...]
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CLB SÁCH HỌC ĐƯỜNG THPT KRÔNG NÔ

Lượt xem:

I. MỤC ĐÍCH – Tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh và bổ ích cho học sinh góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường văn hóa đọc cho học sinh trường THPT Krông Nô, truyền cho học sinh niềm đam mê đọc sách, góp phần tìm hiểu tri thức nói chung và tình [...]