Quyết định thành lập tổ pháp chế – Tổ tư vấn tâm lý

Quyết định thành lập tổ pháp chế – Tổ tư vấn tâm lý

Lượt xem:

[...]
Quy định quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Quy định quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Lượt xem:

[...]
CÔ GIÁO CỦA TÔI (Bài viết chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3)

CÔ GIÁO CỦA TÔI (Bài viết chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3)

Lượt xem:

   Ảnh: Cô giáo Hoàng Thảo Nguyên.    Cuộc đời tôi, đến giờ phút này, tôi có rất nhiều người phụ nữ phải cảm ơn; có rất nhiều người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi, giúp tôi trưởng thành về mọi mặt. Trong số những người phụ nữ đó, mẹ tôi đương nhiên là người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, sâu sắc [...]